V souvislosti se změnami Lepšího místa zkouším možnosti komunikace svépomocí.
Odečtené souřadnice místa, na které jste v mapě ukázali, mohou být odeslány na e-mail adresu.
Odeslat volte tlačítkem 'Odeslat' dole nebo zrušit křížkem vpravo nahoře.
Chcete-li odeslání jen zkusit, můžete adresu příjemce změnit (třeba na svoji):
Popište své zjištění k místu, na které jste v mapě ukázali: